دستگاه تست نشتی Air Leak Tester

تست هوا به هوا از فشار 50pa-1Mpa

جهت آزمون قطعاتی که از لحاظ آبندی اهمیت دارند

قابل ارائه به صورت یونیت جداگانه یا سیستم کامل با کابین و جیگ و فیکسچرهای مربوطه

قابلیت برنامه ریزی از لحاظ زمان و فشار تست

قابلیت اتصال به سیستم کنترل جک

قابلیت اتصال به سیستم مارکتینگ

دقت بسیار بالا