جوشکاری مادون قرمز (تشعشعی)

در این روش برای اتصال سطوح از اصطحکاک و فشار بطور هم زمان استفاده می شود جوشکاری تابش یا تشعشعی مادون قرمز نوعی از (طیفهای الکترومغناطیس) هستند که رنج طول موج آنها بین 8/0 تا400 میکرومتر است. فرکانس این پرتو بین فرکانس امواج میکرویو نور مرئی است. از این تابش می توان در همه موارد کاربردی پرتوافکنی حرارتی استفاده کرد.

پارامترهای کلیدی فرایند عبارتند از

1- دانسیته پرتوافکنی و زمان تابش

2-قابلیت انعکاس و جذب و عبور پرتو توسط پلیمر پایه که میزان حرارت ایجاد شده در ازای تابش معین را مشخص می کند.

3- میزان هدایت گرمایی و جریان یابی حرارت در پلیمر متاثر از پرتو

4- نسبت تبادل در پرتوافکن که به نوع و ابعاد پلیمر بستگی دارد

5- نسبت و میزان پس روی منبع تولید گرمایش پرتو و سرعت نهایی پرس کاری قبل از سرد شدن منطقه متاثر از حرارت

این تکنیک بواسطه یک لامپ کوارتزی که تولید کننده اشعه مادون قرمز است منعکس گرها یا تمرکز دهنده هایی با پروفیل های بیضوی یا سطحی (سهمی) و با سطح کاملا صیقلی که قدرت انعکاسی آنها را بالا می برد تامین می شود پرتوهای مورد استفاده در طیف نزدیک به فرو سرخ باشد.

این دستگاه ها برای جوش قطعات غیر پلیمری به پلیمری استفاده می شود. مانند دستگاه های جوش فیلتر (صافی) بنزین خودرو یا فیلتر های روغن ECO مورد استفاده در : محفظه فیلتر بنزین و آب و . . .

محصولات ما

1- دستگاه نیمه اتوماتیک با ظرفیت تولید 300 فیلتر در ساعت

2- دستگاه تمام اتوماتیک با ظرفیت تولید 600 فیلتر در ساعت