کوره یووی UV OVEN

کوره یووی با اشعه ماوراء بنفش برای پخت لاک ها و چسب های یووی به همراه کانوایر ضد حرارت در ابعاد مختلف و توان های متفاوت

کوره آنیل (پلاستیک) ANIL OVEN

جهت فرآیند آنیل کاری قطعات پلیمری جوشکاری شده